ЗЭВСЭГТ ХҮЧНИЙ ЕРӨНХИЙ КОМАНДЛАГЧИЙН НЭРЭМЖИТ БИЕ БЯЛДАРЫН ТҮВШИН ТОГТООХ ШАЛГАЛТАД ХАМРАГДЛАА

viber_image_2023-06-23_14-56-16-494.jpg

Онцгой байдлын Ерөнхий газрын даргын 2023 оны 06 дугаар сарын 06-ны өдрийн А/194 тоот тушаалаар томилогдсон ажлын хэсэг Завхан аймагт ажиллаж “Монгол Улсын Ерөнхийлөгч, Зэвсэгт хүчний ерөнхий командлагчийн нэрэмжит бие бялдарын түвшин тогтоох үзлэг ”-ийг зохион байгуулж, заавар зөвлөмж өглөө.

Тус шалгалтын хүрээнд алба хаагчдын цэргийн хэргийн мэдлэг, сэтгэл зүй, бие бялдрын бэлтгэлжилийн түвшинг үнэлсэн юм.

scroll to top