Дулаан үйлдвэрлэгч байгууллагуудад хяналт шалгалт зохион байгууллаа

viber_image_2022-12-19_11-19-25-944.jpg

Аймгийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж байгаа дулаан үйлдвэрлэгч байгууллагуудын халаалтын тогоо, хэмжих хэрэгслүүд, барилга байгууламж, шугам сүлжээ, тоног төхөөрөмжийн аюулгүй ажиллагааны байдалд төлөвлөгөөт бус хяналт шалгалтыг хийж зөрчил дутагдлыг илрүүлж албан мэдэгдэл хүргүүллээ.

scroll to top