Төлөвлөгөөт хяналт шалгалт явагдаж байна

viber_image_2022-08-11_11-39-11-546.jpg

Онцгой байдлын ерөнхий газрын даргын 2022 оны 01 дүгээр сарын 07-ний өдрийн баталсан удирдамжийн дагуу Их дээд сургууль, коллеж, ерөнхий боловсролын сургуулиудын оюутан, сурагчдын дотуур байранд гамшгаас хамгаалах болон галын аюулгүй байдлын тухай хууль, стандарт, норм, нормативын баримт бичгийн хэрэгжилтийг хангуулах төлөвлөгөөт хяналт шалгалтыг зохион байгуулан ажиллаж байна.   

scroll to top