Хяналт шалгалт зохион байгуулж байна

viber_image_2022-08-03_17-23-37-325.jpg

Монгол Улсын шадар Сайдын баталсан нэгдсэн удирдамжийн дагуу Улиастай болон Тосонцэнгэл сумдад үйл ажиллагаа эрхэлж буй Худалдаа олон нийт, үзвэр үйлчилгээний барилга байгууламжид галын аюулгүй байдлын тухай хууль, стандарт, норм, нормативын баримт бичгийн хэрэгжилтийг хангуулах гүйцэтгэлийн хяналт шалгалтыг зохион байгуулж байна.

scroll to top