ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛЬ ДЭЭР ГАМШГИЙН ЭРСДЭЛИЙН ЕРӨНХИЙ ҮНЭЛГЭЭ ХИЙЛЭЭ

viber_image_2022-07-29_10-43-05-892.jpg

Идэр сумын ерөнхий боловсролын сургууль дээр гамшгийн эрсдэлийн ерөнхий үнэлгээг хийж гамшгийн эрсдэлийн түвшинг анхан шатанд тодорхойллоо.

            Гамшгийн эрсдэлийн үнэлгээ хийх заавар, журмын дагуу сургуульд тохиолдож болзошгүй аюулын төрөл бүр дээр аюулын түвшин, зэрэг, эмзэг байдал, өртөнги, чадавхыг үнэлж эрсдэлийн түвшинг тодорхойлж, гамшгаас урьдчилан сэргийлэх, эрсдэлийг бууруулах арга хэмжээг төлөвлөлөө.

            Үнэлгээнд тулгуурлан НҮБ-ын Ус хангамж, ариун цэвэр, эрүүл ахуйн төслөөс тус сургуулийн дотуур байрны эрсдэлийг бууруулах арга хэмжээг хэрэгжүүлэх юм.

scroll to top