Өдөрлөг зохион байгуулан ажиллаж байна

image-09-07-22-14-45-5.jpeg

Монгол улсын шадар сайдын баталсан “Үер уснаас үрсээ хамгаалъя” аяны хүрээнд Онцгой байдлын газар, Улаанзагалмайн хороотой хамтран Баруун бүсийн худалдааны төв дээр өдөрлөг зохион байгуулж байна.

Болзошгүй үер усны ослоос урьдчилан сэргийлэх сэрэмжлүүлэг бүхий тараах материалыг ард иргэдэд хүргэж байна.

scroll to top