Нөмрөг, Түдэвтэй сумдад гамшгийн эрсдэлийн ерөнхий үнэлгээ хийлээ

257771286_447959650025429_6082911839347929040_n.jpg

Тус сумдад Засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгжийн түвшинд болон Эрүүл мэндийн төв, ерөнхий боловсролын сургууль дээр олон нийтийн оролцоотой гамшгийн эрсдэлийн үнэлгээний аргачлалаар ажиллаж учирч болзошгүй гамшгийн эрсдэлийн түвшинг тодорхойлж эрсдэлийг бууруулах арга хэмжээг төлөвлөн ажиллаа.

scroll to top