СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

82081840_161269815206525_441269471181537280_o.jpg

2020 оны 4 дүгээр сард Завхан аймагт “Гамшгаас хамгаалах Команд штаб”-ын сургууль, дадлага зохион байгуулагдах ба бэлтгэл ажлын хүрээнд аймгийн гамшгаас хамгаалах алба, мэргэжлийн ангийн дарга нарт гамшгийн эрсдэлийн үнэлгээ, хууль эрх зүйн орчин, гамшгаас хамгаалах бэлэн байдлын төлөвлөгөө, төлөвлөгөөний бүтэц, гамшгаас хамгаалах команд штабын сургууль, дадлага зохион байгуулах зааврын талаар сургалт зохион байгууллаа.

scroll to top