Ажилтан албан хаагчдын сургалтыг зохион байгуулав

IMG_9222.jpg

Алтай Улиастай эрчим хүчний систем ТӨХХК-ийн 45, Газрын харилцаа барилга хот байгуулалтын газрын 20, Отгонтэнгэрийн улсын тусгай хамгаалалттай газрын хамгаалалтын захирганы 16 мэргэжилтэн байгал хамгаалагч, Байгаль орчны хяналтын улсын 30 байцаагч нарт “Ой хээрийн болон объектийн гал түймрийн талаар, Мэдээлэл холбоо сүлжээ ТӨХХК-ийн 68, Б.Явуухулангийн нэрэмжит төв номын сангийн 10, Хөгжимт жүжгийн театерийн 25, аймгийн 24 сумын ерөнхий боловсролын сургуулийн захирал, цэцэрлэгийн эрхлэгч, соёлын төвийн эрхлэгч нйилсэн 90 ажилчдад “Гамшгийн тухай ойлголт, төрөл, галын түймрийн аюулгүй байдал, урьдчилан сэргийлэх арга” сэдвүүдээр 10 цагийн багтаамжтай зохион байгуулсан. Сургалтанд нийт 288 ажилчин алба хаагч хамрагдсан.

scroll to top