УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ТАЛААР БҮТЭЭЛЧ АЖИЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ.

01.jpg

  Хуурайшилтын улирал эхэлж байгаатай холбогдуулж Улсын Онцгой комиссын 2019 оны 01, Онцгой байдлын ерөнхий газрын даргын 01 албан даалгаваруудыг хэрэгжүүлж, ой хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх төлөвлөгөөг аймгийн Засаг даргаар батлуулан  ажиллаж байна.

   Завхан аймгийн Онцгой байдлын газрын шуурхай албаны жолооч, ахлагч Б.Балдандорж, химичин аврагч ахлах ахлагч Г.Маналжав нар  ойгоос мод бэлтгэх, ойд автомашинтай зорчих, аялах үед ашиглах автомашины яндангийн  оч баригчийг шинээр санаачлан30 ширхэгийг хийж ашиглахад бэлэн болгоод байна.  

scroll to top