дэд хурандаа Буян Баттогтох

Хүний нөөц, бие бүрэлдэхүүний сургалт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

Цагийн хуваарь :        10:00-12:30, 14:00-17:00

Баасан – дотоод ажил.

Бямба, ням – амарна.

Утас: 92016060, 99121391

Байгууллагын утас: 7046105

Факс: 70462639

Цахим хаяг: b.battogtokh.zaa@nema.gov.mn

Завхан аймаг, Улиастай сум, Богдын гол баг, Онцгой байдлын газар, 204 тоот.

ЗАВХАН АЙМГИЙН ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН ГАЗРААС 2019 ОНД ИРГЭДИЙН ӨРГӨДӨЛ ГОМДЛЫГ ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭСЭН ТУХАЙ ИЛТГЭХ ХУУДАС                                                                                                    

Тус Онцгой байдлын газар нь 1995 онд батлагдсан “Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл гомдлыг хянан шийдвэрлэх тухай” хууль, Засгийн газрын 2005 оны 67 дугаар тогтоол,Онцгой байдлын Ерөнхий газрын даргын 2014 оны 12 дугаар сарын А/336 дугаар тушаалыг үйл ажиллагаандаа мөрдлөг болгон хэрэгжүүлэн ажиллаж, ард иргэд, алба хаагчдаас ирүүлсэн өргөдөл, гомдлыг цаг хугацаанд нь шийдвэрлэж ажиллалаа.

Онцгой байдлын газрын даргын зөвлөлийн хурлыг 19 удаа  хуралдуулж, Үндсэн үйл ажиллагааны 51, Санхүү, боловсон хүчний  тушаал 93 гаргаж хэрэгжилтэд нь хяналт тавин ажиллаж байна.

Энэ хугацаанд ирүүлсэн өргөдөл гомдлыг түргэн шуурхай, хуулийн хүрээнд хянан шийдвэрлэхийн тулд дараах ажлуудыг зохион байгуулж ажиллалаа.

Энэ улиралд ирүүлсэн өргөдөл гомдлыг түргэн шуурхай, хуулийн хүрээнд хянан шийдвэрлэхийн тулд дараах ажлуудыг зохион байгуулж ажиллалаа.

            1-рт: Байгууллагын ажилд орохоор өргөдлөө өгсөн иргэдийн өргөдлийг шийдвэрлэсэн талаар:

            Төрийн албаны тухай хуулийн 3.1.3, 25, 26, 27 дугаар зүйлийн холбогдох заалтыг хамгийн сайн хангаж байгаа иргэдийг байгууллагын нэр дээр Дотоод хэргийн их сургуулийн Онцгой байдлын сургуулийн ахлагчийн сургуулийн Гал унтраах автомашины жолооч, Аврагч гал сөнөөгчийн сургалтад хамрагдахаар хүсэлтээ гаргасан 6 иргэний холбогдох материал, судалгааг Онцгой байдлын ерөнхий газрын Захиргааны удирдлагын газарт уламжлан нэр бүхий иргэдийг сургалтад хамруулж Улиастай сум дахь Гал түймэр унтраах, аврах 43 дугаар ангид шуурхай удирдлагын оператор 1, Аврагч гал сөнөөгч 1, Тосонцэнгэл сум дахь Гал түймэр унтраах, аврах 39 дүгээр ангид аврагч гал сөнөөгч 1, Тэс сум дахь гал түймэр унтраах, аврах 57 дугаар ангид Аврагч гал сөнөөгчөөр 2 алба хаагчийг, Онцгой байдлын газрын Нягтлан бодогчийн албан тушаалд тус тус томилуулан.

            80624680 Тосонцэнгэл сум дахь Улсын нөөцийн цэгийн Нярав, Шилүүстэй сум дахь Улсын нөөцийн өвс тэжээлийн цэгийн Нярвын сул орон тоон дээр ажилд орохоор ирүүлсэн, хүний нөөцөд бүртгэлтэй иргэдээс сонгон шалгаруулалт явуулж тус тус томилон хөдөлмөрийн гэрээ байгуулан ажиллуулж байна.

            2-рт: Байгууллага доторх шилжилт хөдөлгөөний талаар:

            Тэс сум дахь Гал түймэр унтраах, аврах 57 дугаар ангийн захирагчийн сул орон тоон дээр тус ангийн захирагчийн үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч, ахмад Ш.Пүрэвтулгыг

            Онцгой байдлын газрын Улсын нөөцийн салбарын даргын сул орон тоон дээр Шилүүстэй сум дахь Улсын нөөцийн салбарын дарга, С.Батбаярыг

            Тэс сум дахь Гал түймэр унтраах, аврах 57 дугаар ангийн Гал унтраах, автомашины жолоочийн сул орон тоон дээр Аврагч гал сөнөөгч, ахлагч А.Гантулгыг

            Тосонцэнгэл сум дахь Онцгой байдлын хэлстийн Гал түймэр унтраах, аврах 39 дүгээр ангийн Гал унтраах автомашины жолоочийн сул орон тоон дээр тус ангийн аврагч гал сөнөөгч, ахлах ахлагч М.Эрдэнэмөнхийг

            Улиастай сум дахь Гал түймэр унтраах, аврах 43 дугаар ангийн салааны захирагчийн сул орон тоон дээр Тэс сум дахь гал түймэр унтраах, аврах 57 дугаар ангийн салааны захирагч, ахлах дэслэгч Ч.Базарпүрэвийг тус тус байгууллага хооронд шилжүүлэн томилуулсан байна

            3-рт Өөрийн хүсэлтээр өөр байгууллагад шилжин томилогдсон алба хаагчийн талаар:

            Улиастай сум дахь Гал түймэр унтраах, аврах 43 дугаар ангийн салааны захирагч, дэслэгч О.Мөнхбаярыг Онцгой байдлын ерөнхий газрын даргын 2019 оны Б/196 дугаар тушаалаар Нийслэлийн Онцгой байдлын газрын Сонгино хайрхан дүүрэг дэхь Онцгой байдлын хэлтсийн 11 дүгээр ангид салааны захирагчаар,

            Тэс сум дахь Гал түймэр унтраах, аврах 57 дугаар ангийн салааны захирагч, ахлах дэслэгч Э.Энхбаатарыг Онцгой байдлын ерөнхий газрын даргын 2019 оны Б/560 дугаар тушаалаар Нийслэлийн Онцгой байдлын газрын Сүхбаатар дүүргийн Онцгой байдлын хэлтсийн Гал түймэр унтраах, аврах 74 дүгээр ангид салааны захирагчаар,

            Тэс сум дахь Гал түймэр унтраах, аврах 57 дугаар ангийн аврагч гал сөнөөгч, ахлах ахлагч П.Дугарсүрэнг Онцгой байдлын ерөнхий газрын даргын 2019 оны Б/1252 дугаар тушаалаар Төв аймгийн Онцгой байдлын газрын Мөнгөнморьт сум дахь Гал түймэр унтраах аврах 75 дугаар ангид аврагч гал сөнөөгчөөр тус тус шилжүүлэн томилуулсан

            4-рт: Цэргийн байнгын тэтгэвэрт гарах саналаа өгсөн алба хаагчдын талаар:

            Онцгой байдлын газрын Улсын нөөцийн салбарын дарга, дэд хурандаа Д.Баасанжавын цэргийн албанд ажилласан жилээ тогтоолгохыг хүссэн өргөдөл болон бусад холбогдох материалыг,

            Онцгой байдлын газрын нягтлан бодогч, ахмад Ц.Байгалмаагийн цэргийн албанд ажилласан жилээ тогтоолгохыг хүссэн өргөдөл болон бусад холбогдох материалыг,

            Улиастай сум дахь Гал түймэр унтраах, аврах 43 дугаар ангийн Аврагч гал сөнөөгч, ахлах ахлагч С.Зоригоогийн цэргийн байнгын тэтгэвэрт гарахыг хүссэн өргөдөл болон бусад холбогдох материалыг,

            Тосонцэнгэл сум дахь Гал түймэр унтраах, аврах 39 дүгээр ангийн гал унтраах, автомашины жолооч ахлах ахлагч Д.Авгаандоржийн цэргийн байнгын тэтгэвэрт гарахыг хүссэн өргөдөл болон бусад холбогдох материалыг, Онцгой байдлын ерөнхий газрын Захиргааны удирдлагын газарт тус тус уламжилж холбогдох шийдвэрийг гаргуулсан.

            5-рт: Цэргийн байнгын тэтгэвэрт гарах саналаа өгсөн боловч асуудал нь шийдэгдээгүй байгаа алба хаагчдын талаар:

            Улиастай сум дахь Гал түймэр унтраах, аврах 43 дугаар ангийн Аврагч гал сөнөөгч, ахлах ахлагч Ш.Оргилын цэргийн байнгын тэтгэвэрт гарахыг хүссэн өргөдөл болон бусад холбогдох материалыг, / эрүүл мэндийн шалтгаанаар гарах/

            Улиастай сум дахь Гал түймэр унтраах, аврах 43 дугаар ангийн гал унтраах автомашины жолооч, ахлах ахлагч Б.Батцэрэнгийн цэргийн байнгын тэтгэвэрт гарахыг хүссэн өргөдөл болон бусад холбогдох материалыг, / ар гэрийн шалтгаанаар/ Онцгой байдлын ерөнхий газрын Захиргааны удирдлагын газарт тус тус уламжилсан боловч өнөөдрийн байдлаар асуудал нь шийдэгдээгүй байна.

            Монгол Улсын Шадар сайдын 2017 оны 12 дугаар сарын 22-ний өдрийн 105 дугаар тушаалаар батлагдсан “Онцгой байдлын байгууллагад алба хаах журмын арван нэгдүгээр зүйлийн холбогдох зүйл заалтыг үндэслэн Алба хаагчдад ар гэрийн гачигдалтай байдлыг харгалзан ажлын 3-7 хүртэлх хоногийн цалинтай чөлөөг 24 алба хаагчдад олгосон байна.

Онцгой байдлын ерөнхий газрын харьяа Давтан сургалт сэргээн заслын төвд хэвтэж эмчлүүлэхийг хүссэн 21 алба хаагчийг өргөдлийг хүлээн авч эмчилгээ сувилгаанд хамруулсан.

            6-рт: Архив албан хэрэг хөтлөлтийн талаар: Аймгийн Засаг даргын 2019 оны А/157 дугаар захирамжаар томилогдсон Төрийн байгууллагын ажлын зохион байгуулалт, архив, албан хэрэг хөтлөлтийн үзлэгт “Хангалттай” үнэлгээ авсан.

7-рт: Сахилга ёс зүйн чиглэлээр: 2019 оны 11 дүгээр сарын 25-ний өдрийн байдлаар Ёс зүйн дэд албаны хурлыг 3 удаа хуралдуулан сахилга ёс зүйн зөрчил дутагдал гаргасан 24 алба хаагч буюу 9 офицер 15 ахлагчийн асуудлыг авч хэлэлцэн 11 алба хаагчийн сарын үндсэн цалинг 1 сар 20 хувиар хасч 8 алба хаагчийг сануулах, 3 офицер 2 ахлагчийг албан тушаалдаа дүүрэн тэнцэхгүй байгааг сануулах сахилгын шийтгэл хүлээлгэсэн.

Дээрх алба хаагчдаас Захиргааны ерөнхий хуулийн 25, 26 дугаар зүйлд заасны дагуу сонсох ажиллагаа явуулж нотлох баримтыг гаргуулан авсан байна.

8-рт: Шагнал урамшууллын талаар: Онцгой байдлын газраас нийт 39 алба хаагч төрийн дээд одон медаль, цэргийн цол, салбарын шагналаар шагнагдсан. Үүнд:

            Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлигаар: “Төрийн дээд одон медаль”-иар  “Алтан гадас одон”-гоор-1, “Цэргийн хүндэт медаль”-иар 2, “Хөдөлмөрийн хүндэт медаль”-иар 3,

            Монгол улсын Шадар сайдын тушаалаар:Онц гал сөнөөгч тэмдгээр 1,

            Онцгой байдлын ерөнхий газрын даргын тушаалаар:“Цэргийн цолоор” Цэргийн хугацааны хошууч цолоор 1, Цэргийн хугацааны ахмад цолоор 1, Цэргийн хугацааны ахлах дэслэгч цолоор 4, Хугацааны цэргийн дэслэгч цолоор 2, Жуух бичгээр 5, Баярын бичгээр 8, Сайшаалын үнэмлэхээр 16, Онцгой байдлын албаны төлөө тэмдгээр 10 алба хаагч нийт 47 алба хаагч шагнагдсан байна.

            9-рт: Мэргэшлийн зэргийн шалгалтад хамрагдсан талаар:

            Мэргэшлийн зэргийн шалгалтад нийт 68 алба хаагч хамрагдсанаас 3 алба хаагч 1 дүгээр зэрэг, 2 алба хаагч 3 дугаар зэрэг, 62 алба хаагч 3 дугаар зэрэг авсан.

            Нийт бие бүрэлдэхүүний  96.8 хувь нь мэргэжлийн зэргээ авсан байна.

10-рт: Ахмадууд үзүүлсэн дэмжлэг тусламжийн талаар:

            “Ахмадын чуулга уулзалт”-ыг 2019 оны 10 дугаар сарын 04-ний өдөр Улиастай суманд Онцгой байдлын газрын 32 ахмадуудыг хамруулан зохион байгуулж, 3 төрлөөр спортын тэмцээн уралдаан зохион байгуулж амжилт үзүүлсэн ахмадуудыг шагнаж урамшуулсан.

Дээрх арга хэмжээнд байгууллагаас 2 сая төгрөг зарцуулсан байна.

Гадаад оронд болон Улаанбаатар хот, аймаг орон нутагт эмчилгээ сувилгаанд хамрагдсан 25 ахмад настанд байгууллагын дэргэдэх ахмадын зөвлөлтэй хамтран ахмадын сангаас 940 мянган төгрөг, Өвлийн түлээ түлшээ бэлтгэхэд нь байгууллагын дотоод журамд заасны дагуу 4 ахмадууд нэг ахмадад 400 мянган төгрөг нийт 1.6 сая төгрөгийн тусламж дэмжлэгийг тус тус үзүүлсэн байна

            11-рт: Алба хаагчдад үзүүлсэн дэмжлэг тусламжийн талаар: Тайлант хугацаанд ар гэрт нь гачигдал тохиолдсон 3 алба хаагчид байгууллагын дотоод журамд заасны дагуу 1.3 сая төгрөг, Улаанбаатар хотод эмчилгээ хийлгэсэн 2 алба хаагчдад тус бүр 540.000 мянган төгрөгийн бодит тусламжийг ар гэрт нь үзүүлсэн.

            Мөн 09 дүгээр сарын 10-ний өдрөөс 10 дугаар сарын 25-ний өдөр хүртэл Төгс зам ХХк-тай гэрээ байгуулан замын хашлага, боржур суулгах ажилд алба хаагчдаа ажиллуулсан.

            Дээрх ажлыг хийж гүйцэтгэснээр 1 алба хаагч 1.4 сая төгрөгийн цалин хөлс авсан.

             Онцгой байдлын газар, Улиастай сум дахь Гал түймэр унтраах, аврах 43 дугаар анги, Улсын нөөцийн салбарын гэр хороололд амьдарч байгаа 8 алба хаагчдад түлээ модны дэмжлэг нийт 3.2 сая төгрөгийн санхүүгийн дэмжлэг үзүүлсэн. Нэг алба хаагчдад 400000 мянган төгрөг,

            Онцгой байдлын газраас гэр бүл болсон 4 алба хаагчид байгууллагын зүгээс 400000 төгрөг, алба хаагчдаас 2.7 сая төгрөг болон бэлэг дурсгалын зүйл өгсөн.

2019 онд ирүүлсэн өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлт 92.3% тай байна.

            Алба хаагчдынхаа нийгмийн хамгаалал, эрүүл мэнд, цалин хөлсний асуудлыг өөрийн эрх хэмжээний хүрээнд шийдвэрлэсэн гэж үзэж байна.